VOLIKIRI 05.06.2020

VOLITAJA:

Isikukood

e-post Kontakttelefon

Kontaktaadress

 

VOLITATAV:

HV Kapitali OÜ Reg.kood 10981430

Tarbimiskoha aadress:


Volitan ühekordse volitusega Volitataval esindama mind:
- liitumistaotluse esitamisel;

- nimetatud tarbimiskohale Elektrilevi OÜ-ga liitumislepingu sõlmimisel.

Dokumendid esitatakse ja sõlmitakse volitaja nimel allkirjastatult volitatava poolt.

/allkirjastatud digitaalselt/