LIITUMISTAOTLUS ELEKTRIENERGIA TOOTJALE 05.06.2020

Taotluse esitaja  Isikukood 

Kontaktaadress

Kontakttelefon  e-post 

TARBIMIS- VÕI LIITUMISKOHA ANDMED

Objekti aadress

Katastriüksuse nimi  

Katastritunnus 

Kehtiv võrguleping nr. 

SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED MADALPINGEL 

Võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel  A Võrku andmisel 63 A

TEHNILISED ANDMED INVERTERITE KOHTA

Mudel HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 Maksimumvõimsus 50 kW Arv arv 1 tk

TOOTMISMOODULI ANDMED

Nimi  Summaarne maksimumvõimsus 43 kW 

Liik Energiapargimoodul, Allikas Päike

Täiendavad märkused: inverterid seadistatakse piiranguga 43 kW

TAOTLUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN OMA SOOVI JA ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.