LIITUMISTAOTLUS ELEKTRIENERGIA TOOTJALE 02.07.2020

Taotluse esitaja HV Kapitali OÜ Registrikood 10981430

Kontaktaadress Tartu mnt 83 Tallinn

Kontakttelefon 5048224 e-post h@ppo.ee

Esindaja Heikki Visnapuu Isikukood 36309100227 Esindamise alus Amet/Volikiri

Esindaja telefon 5048224 e-post h@ppo.ee

TARBIMIS- VÕI LIITUMISKOHA ANDMED

Objekti aadress

Katastriüksuse nimi

Katastritunnus

Uue liitumispunkti asukoha koordinaadid L-EST'92 XY:

Kehtiv võrguleping nr.

SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED MADALPINGEL 

Võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel A Võrku andmisel A

TEHNILISED ANDMED INVERTERITE KOHTA

Mudel HUAWEI SUN2000-50KTL-MO Maksimumvõimsus 50 kW Arv TK

TOOTMISMOODULI ANDMED

Nimi Summaarne maksimumvõimsus kW 

Liik Energiamoodul, Allikas Päike

Täiendavad märkused:

TAOTLUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN OMA SOOVI JA ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.