LIITUMISTAOTLUS ELEKTRIENERGIA TOOTJALE 05.06.2020

Taotluse esitaja  Isikukood 

Kontaktaadress 

Kontakttelefon  e-post 

TARBIMIS- VÕI LIITUMISKOHA ANDMED

Objekti aadress

Katastriüksuse nimi  

Katastritunnus 

Uue liitumispunkti asukoha koordinaadid L-EST'92 XY:

SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED MADALPINGEL 

Võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel A Võrku andmisel A

TEHNILISED ANDMED INVERTERITE KOHTA

Mudel HUAWEI SUN2000-50KTL M0 Maksimumvõimsus 50 kW Arv tk

TOOTMISMOODULI ANDMED

Nimi Summaarne maksimumvõimsus kW 

Liik Energiapargimoodul, Allikas Päike

Täiendavad märkused: Inverterid seadistatakse piiranguga 43 kW.

TAOTLUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN OMA SOOVI JA ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.