VOLIKIRI 02.07.2020

VOLITAJA:

Isikukood

e-post Kontakttelefon

Kontaktaadress

 

VOLITATAV:

IK/Reg.kood

Tarbimiskoha aadress:


Volitan ühekordse volitusega Volitatava nimel:
- esitama liitumistaotlust;
- sõlmima volitatava nimele nimetatud tarbimiskohale Elektrilevi OÜ-ga liitumislepingut.

Dokumendid esitatakse ja sõlmitakse volitatava nimel.

 

/allkirjastatud digitaalselt/